Üniversite Sanayi İş Protokolü İmzalandı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLE YILMAZ REDÜKTÖR ARASINDA, ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI..!

 
YILMAZ REDÜKTÖR, imalat teknolojilerindeki bilgi birikimini KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ’nin teknik ve akademik bilgi ve birikimi ile birleştiriyor.


 

 
İşbu protokolün amacı; Yılmaz Redüktör’ün kendisinin ve hizmet verdiği bölge sanayi firmalarının Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon kapasitelerini arttırmak amacıyla Üniversitedeki bilgi birikimi ve teknolojik altyapının kullanılarak ve taraflarca ortaklaşa bölge sanayinin gelişimini ve rekabetçiliğini artıracak proje ve faaliyetlerin planlanıp, hayata geçirilerek üniversite-sanayi iş birliğine katkıda bulunmaktadır.

 
Üniversite tarafından parça imalatı amacıyla kurulacak olan ve üniversite uhdesinde bulunacak olan fabrikanın kurulum aşamasında, fabrika seri üretime geçinceye kadar gerekli olan uygulama ve tecrübeli eleman desteği (“Know-How”) Yılmaz Redüktör tarafından sağlanacaktır.

 
Yılmaz Redüktör tarafından yapılacak, bölgede bulunan firmaların ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde üniversitenin tek akademik bilgi birikiminden faydalanılacaktır.

 
Yılmaz Redüktör, bölge ekonomisine katkı sağlayabileceği hususlarda proje, araştırma, tez vb. çalışmalarda üniversiteye destek sağlayacaktır.

 

 Copyright © 2013 Yılmaz Reduktor. All rights reserved. Kişisel Verilerin Korunması | Gizlilik Politikası | Bilgi Toplumu Hizmetleri